Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
A ROMHÁNYI ARANYALMA ÓVODA FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE
 
Az óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje
 
2. 1. Óvodai felvétel
 - Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik minden év május első hetében.
      - Üres férőhely esetén a gyermekek felvételére év közben is van lehetőség.
2.2.A jelentkezés módját és határidejét a törvényi előírásoknak megfelelően időben közöljük az óvoda bejáratánál kifüggesztve. Az óvodánkba jelentkező gyermekek és szüleik számára nyílt napot, valamint szülői tájékoztatót tartunk.
2.3.A felvételről az óvodavezető dönt, az alábbi szempontok alapján:
a gyermek a felvétel napján betöltötte a 3. életévét
a gyermek jelzi szükségleteit
a gyermek egészséges és ezt orvosi papírral igazolja a szülő
 
2.4. A mindenkori hatályos Önkormányzati rendelet rendelkezik az óvoda körzetéről, mely férőhely esetén kötelező felvételt jelent.
2.5.A felvétel elbírálásánál a következő prioritási szempontokat érvényesítjük:
az óvoda működési körzetébe tartozó gyermekek (körzetes)
óvodaköteles
sajátos nevelési igényű gyermek
hátrányos helyzetű
napközbeni ellátás igénybevételére jogosult
testvér
romhányi lakos, illetve a szülője romhányi munkahellyel rendelkezik
romhányi testvér
nem romhányi lakos
 
2.6.Jogorvoslati lehetőség elutasítás esetén:
2.7.Az óvodai felvételről, átvételről valamint az elutasításról hozott döntést írásba foglaljuk, határozatot hozunk, melyre a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a fenntartóhoz (a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani).
2.8.A gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők kérését, az óvodapedagógusok véleményét és a csoportszervezési elveket figyelembe véve, az óvodavezető dönt.
 
2.9.A gyermek átvétele másik óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az érintett intézményvezetők küldik meg az intézményeknek.

 

Kapcsolat

Aranyalma Óvoda
2654 Romhány, Kölcsey F. utca 3.

Intézményvezető:
 Kovács-Nagy Alexandra

Telefon: +36 35 355 378

E-mail: romhany.ovoda@gmail.com

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 6:30 - 16:30

Intézményi védőnő: Vasas Emőke

Intézményi gyermekorvos: 
Dr. Pető Gabriella
Nyugat- Nógrád Család -és Gyermekjóléti Szolgálat:
Családsegítő: Kovácsné Virág Enikő
Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda 9-13-ig
Romhány Polgármesteri Hivatal
Tel: +36 35 374 119 vagy +36 70 456 34 65