Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

A romhányi Aranyalma Óvoda bemutatkozik


Óvodánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységben, hogy partneri igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő változásokhoz. Óvodánk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni és mindenekfelett érdekeiket szolgálni. Az óvodai nevelés általános alapelvein túl fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés felismerését és elősegítését, egyidejűleg a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelésével, a másság elfogadásával és szocializációjuk fejlődésének elősegítésével.
Minőségpolitikánk megvalósításával a családi nevelésre alapozva szeretnénk elérni, hogy gyermekeink önálló gondolkodású, kreatív a társas viselkedési normák betartására képes, az iskolába lépésre nyitott személyiséggé váljanak. Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, biztosítja a működtetéshez szükséges feltételeket.
Szolgáltatásunk minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. A munkatársak képzésével és önképzési igényük fejlesztésével biztosítjuk a minőségi munkát. Minőségpolitikánkkal biztosítani kívánjuk az intézmény sajátos, a környezettől előnyösen eltérő óvodaképét. 
 
Három csoportos óvodaként működünk és egy bölcsődei csoporttal.

Fenntartónk: Romhány Község Önkormányzata.

Óvodánk 1987-ben épült, 80 férőhelyes intézmény, saját konyhával rendelkezik. Tágas csoportszobáival, tornatermével, gyepes udvarával biztosítja a kisgyermekeknek a hangulatos környezetet, családias légkörű nevelést.

Gyermeklétszámunk jelenleg 83 fő, 7 óvodapedagógus, 3 óvodai dajka, 1 pedagógiai asszisztens dolgozik az intézményünkben.

A nevelőtestület : 2 tagja szakvizsgázott,  ebből 1 közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik és 1 egyéni bánásmód  fejlesztő pedagógiáját végzett, 1 fő neveléstudományszakos bölcsész.

Gyermekeinkkel a pedagógiai szakszolgálattól logopédus, fejlesztő pedagógus is foglalkozik hetente egyszer.

A Pedagógiai Programunk elkészítését megelőzően a nevelőtestület irányultsága a művészetek, a hagyományőrzés iránti érdeklődését és fogékonyságát tükrözte. A nevelőtestület szellemisége alapján valljuk, hogy a hagyományápolás során szerzett élményekkel és pozitív érzelmekkel a természeti és emberi munkával létrehozott értékek tiszteletére és megbecsülésére történő neveléssel pótolhatjuk azokat a hiányosságokat, melyeket az eltérő kultúrával és családi háttérrel érkező gyermekeinknél tapasztalunk.

A hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésére az egyéni megsegítés módszer- és eszköztárát bővítik nevelő-fejlesztő tevékenységünkben:
  • a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására,
  • a Báb-dramatizálás,
  • a Dalos-népi játékok-gyermek néptánc foglalkozások.

2012-ben a Támop-3.1.7.-11/2-2011-0523 pályázat nyertes intézménye lettünk. Korszerű szerepvállalás a romhányi Aranyalma Óvodában címmel felkészülünk referencia intézményi szerepkörre.
Referenciaterületeink:
Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs program alkalmazásában mintaadó intézmény
Ennek keretében két Jó gyakorlatot kínálunk:
”TIPEGJ VELEM” „BEFOGADLAK–TÁMOGATLAK” - az egyéni szükségletekhez igazodó, játéktevékenységben megvalósuló fejlesztés.

Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény.

Tehetség műhelyeink: "Életre kelt mesevilág", néptánc, foci, német nyelvű játékos foglalkozások.

2023.09.01-től Boldogságóra Program működik intézményünkben.
 
„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magukra hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet… Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről... Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezzen.”
(Maria Montessori)

Kapcsolat

Aranyalma Óvoda
2654 Romhány, Kölcsey F. utca 3.

Intézményvezető:
Kovács-Nagy Alexandra

Telefon: +36 35 355 378

E-mail: romhany.ovoda@gmail.com

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 6:30 - 16:30

Intézményi védőnő: Vasas Emőke

Intézményi gyermekorvos: 
Dr. Pető Gabriella

Nyugat- Nógrád Család -és Gyermekjóléti Szolgálat:
Családsegítő: Kovácsné Virág Enikő
Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda 9-13-ig
Romhány Polgármesteri Hivatal
Tel: +36 35 374 119 vagy +36 70 456 34 65